Kolej to system naczyń połączonych i jest krwioobiegiem każdej gospodarki. Już od wielu dziesięcioleci poziom nowoczesności kolei stanowił i stanowi o sile gospodarczej państwa. Wielkość funduszy unijnych w ostatnich latach otworzyło nam możliwość cywilizacyjnego i technologicznego skoku polskiej kolei. Niestety niemoc osób odpowiedzialnych dziś za kolej spowodowało widoczny spadek poziomu jej  i plasuje nas na szarym końcu w Europie. Brak kompetencji decydentów kolejowych powodujący odchodzenie pasażerów od kolei i spadek przewozów towarów musiał skutkować dużymi stratami głównych spółek kolejowych.