^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Lp. Nazwisko i imię
1. Baczewska Elżbieta
2. Baczyński Marian
3. Bajkowski Czesław
4. Beńko Bronisław
5. Bogatkowski Waldemar
6. Bogucki Krzysztof
7. Borkowski Grzegorz
8. Brzeziński Waldemar
9. Cykman Mieczysław
10. Czajkowski Sławomir
11. Domżalski Janusz
12. Filapek Marek
13. Gadzicki Zbigniew
14. Gawonicz Olgierd
15. Gołda Wiesław
16. Grymel Henryk
17. Jakimowicz Witold
18. Janowska Wanda
19. Jasiński Zdzisław
20. Kapela Bogdan
21. Knapp Dariusz
22. Kobus Zdzisław
23. Kokot Stanisław
24. Kotala Jan
25. Krakowiak Roman
26. Kubiak Bogdan
27. Litwiński Marek
28. Majder Jan
29. Marszałek Wojciech
30. Miszczuk Barbara
31. Netkowski Andrzej
32. Niezgoda Andrzej
33. Noworzyń Przemysław
34. Oleszczuk Mirosław
35. Olszewska Halina
36. Olszewski Bogusław
37. Pełka Wiesław
38. Pilawski Jerzy
39. Płoński Stanisław
40. Podgórska Elżbieta
41. Podskalny Marek
42. Radomski Grzegorz
43. Ratyński Adam
44. Reclaw Marek
45. Robak Adam
46. Sędek Maria
47. Sikora Henryk
48. Sośnierz Jerzy
49. Staniszewski Michał
50. Szafrański Krzysztof
51. Szott Jacek
52. Taborska Aneta
53. Wieczorek Zbigniew
54. Zbylut Teresa
55. Zubrzycki Marian

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.