^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

 

Notatka prasowa na temat prywatyzaccji TK Telekom

Wspólne wystąpienie Związków Zawodowych do Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju

Komunikat ze spotkania Związków Zawodowych z Wiecpremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju

 

Informacja dot. artykułu w Wolnej Drodze nr 23 (631) z dnia 08.11.2013 r.

Informacje z Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO

UROCZYSTA GALA Z OKAZJI ŚWIĘTA KOLEJARZA CZĘSTOCHOWA, 17-18 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

List Piotra Dudy

Informacja z prac Sejmowej Komisji dot. możliwości ogłoszenia upadłości spółek kolejowych

Zaproszenie na Mszę św. radiową

Odpowiedź na petycję z 11.09.2013 r.

XXXIII Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy - Wrocław 20.10.2013

9 października 2013 Dzień Akcji ETF przeciwko 4 Pakietowi Kolejowemu - informacja o podjętych działaniach.pdf 9 października 2013 Dzień Akcji ETF przeciwko 4 Pakietowi Kolejowemu - informacja o podjętych działaniach

Petycja do ministra transportu,budownictwa i gospodarki morskiej  (Warszawa, 11 września 2013)

Porozumienie ws. zasad stosowania ulgowych świadczeń przejazdowych w 2014 roku i latach następnych

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Ogólnopolskie Dni Protestu Międzyzwiąkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Dzień Akcji ETF przeciwko 4. pakietowi kolejowemu – 9 października 2013 r.

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przedstawia projekt założeń do ustawy o czasie pracy maszynistów.

Opinie oraz ewentualne uwagi prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt porozumienia kończącego spór zbiorowy

Protokół z mediacji sporu zbiorowego z dnia  4.07.2013

Ordynacja wyborcza NSZZ Solidarność 20.06.2013r.

Zaproszenie na obchody XXIII rocznicy strajku lubelskich kolejarzy

Pismo związków zawodowych ws. łamania ustaleń mediacji sporu zbiorowego (9 kwietnia 2013)

Uchwała KK nr 2/2013 ws. działań Związku wobec polityki rządu

Pismo do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Pisma SKK ws. utrudniania prowadzenia akcji protestacyjnych
Pismo SKK do PKP Intercity S.A.
Pismo SKK do PKP PLK S.A.
Pismo SKK do PKP CARGO S.A.

Odp. spółki Przewozy Regionalne na pismo SKK-03/2013 dot. ulgowych przejazdów kolejarzy od 1 marca 2013r.
PBR4-8151-27/13
PBR4-8151-28/13
PBR4-8151-29/13

Regulacja IC w sprawie zmian od 1 marca 2013 r. dot. ulgowych przejazdów

Pismo do spółki Przewozy Rregionalne dot. ceny wykupu uprawnień

Ważna informacja IC w sprawie ulg przejazdowych

Komunikat PKP S.A. - Ulgi przejazdowe kolejarzy

Pismo nr 03/2013 ws. realizacji zapisów protokołu z mediacji 22.02.2013 r.

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

Pismo ws. zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury sp. z o. o.

Protokół z mediacji ze spółką "Przewozy Regionalne" z dnia 22.02.2013 r.

Protokół z mediacji sporu zbiorowego z dnia 22.02.2013 r.

Komunikat rzecznika prasowego SKK NSZZ "S" (20 lutego 2013)

Pierwsza rocznica katastrofy kolejowej pod Szczekocinami

Komunikat rzecznika prasowego SKK NSZZ "S" (13 lutego 2013)

Komunikat 31.01.2013 r.

Pismo do Przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych Minister Pracy i Polityki Społecznej

Pismo do Wiceprezesa Rady ministrów
Ministra Gospodarki

Komunikat z mediacji - 30.01.2013 r.

Oświadczenie Prezesa Związków Pracodawców Kolejowych z dnia 30 stycznia 2013 roku

Protokół z mediacji PR

Pismo do Pełnomocnika pracodawców w sporze zbiorowym oraz do mediatora sporu zbiorowego

List otwarty do Premiera rządu RP

Oświadczenia pracodawcy z dnia 25.01.2013 r. oraz stanowisko strony związkowej

Komunikat Sekcji Krajowej Kolejarzy po zakończeniu strajku ostrzegawczego

PODZIĘKOWANIE

Strajk ostrzegawczy na kolei, 2501.2013, godzina 7.00-9.00
Zanim nas przeklniesz, przeczytaj proszę tę ulotkę

Koleżanki i Koledzy, kolejarze.    Strajk ostrzegawczy na kolei, 2501.2013, godzina 7.00-9.00  

Komunikat w sprawie strajku ostrzegawczego

Pismo do pracowników spółek PKPP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Energetyka, SKM w Trójmieście, WKD w Warszawie

Pismo w sprawie strajku ostrzegawczego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Kolele Państwowe"

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

Stanowisko mediatora - 15.01.2013 r.

Mediacje w sprawie ulgowych świadczeń przejazdowych 15.01.2013 r.

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.