^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

1C7048EF E0F6 4A5C 81AA BCDB686B12D3 Kopiowanie8 marca 2018 r. w siedzibie PKP S.A. na West Station w Warszawie odbyło się posiedzenie wyborcze Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy PKP S.A. Na funkcję przewodniczącej komisji wybrana została jednogłośnie BARBARA MISZCZUK.

Posiedzenie sprawnie poprowadził Jacek Prętki - skarbnik Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność", przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego. Wybory nadzorował Adam Lach - z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej. 

Publikacja1

 
Pracownicy Przewozów Regionalnych od lat nie otrzymali podwyżek. Teraz solidarnie związki zawodowe działające w spółce walczą o przyznanie premii kwartalnej dla wszystkich pracowników. Pat w negocjacjach spowodował, że rozpoczęto spór zbiorowy. – Strajk jest ostatecznością – podkreślają związkowcy.

Marcin Koziestański

W trakcie ostatniego spotkania związkowców i zarządu Przewozów Regionalnych nie doszło do porozumienia. Strona pracownicza domaga się 1200 zł premii kwartalnej dla wszystkich pracowników, zarząd zaproponował o 700 zł mniej. W związku z tym, na początku lutego ogłoszono spór zbiorowy z zarządem. – Związki odrzuciły propozycję zarządu. Spisano protokół rozbieżności i rozpoczęto spór zbiorowy. Teraz będą trwały kolejne negocjacje – wyjaśnia „Tygodnikowi Solidarność” Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Czytaj więcej...

Szczekociny 2018

Wiesław Pełka

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy - czytamy w Oświadczeniu Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy

Oświadczenie publikujemy w całości:

Czytaj więcej...

http://www.wolnadroga.pl/pliki/news/file_news_321269_m.jpgRozmowa z Henrykiem Grymelem – przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Panie przewodniczący, zbliża się koniec roku, nadchodzi czas podsumowań, refleksji. Jaki to był rok z pana perspektywy, jako przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy?

Na pewno nie był to rok łatwy. Wbrew oczekiwaniom wielu osób zmiany, które nastąpiły w spółkach kolejowych po ostatnich wyborach parlamentarnych, nie do końca przyniosły pozytywne skutki dla kolejarzy. Z perspektywy upływającego czasu niektóre nominacje do zarządów spółek nie były trafione i przynosiły negatywne skutki zarówno dla samych spółek, jak i pracowników w nich zatrudnionych. Zresztą również na łamach „Wolnej Drogi” można było przeczytać kilka gorzkich słów na temat „dobrej zmiany” w niektórych spółkach kolejowych. W efekcie musiało dojść do zmian i takie też nastąpiły. Dlatego też myślę, że można uznać ten rok za przełomowy.

Co było, w pana ocenie, takim przysłowiowym kamieniem milowym?
Jakkolwiek by na to nie patrzeć uważam, że kluczowe były zmiany w PKP S.A. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, iż nominacje poprzedników aktualnego prezesa PKP S.A. budzą nasze wątpliwości i obawy. To, że były one uzasadnione, potwierdziło życie. Pamiętamy, jak kończyli oni swoje „kariery” w spółce, jeden w otoczce współpracownika służby bezpieczeństwa PRL, drugi z zarzutami prokuratorskimi. Prawdę powiedziawszy atmosfera gęstniała, brak było zarówno dialogu społecznego, jak i zwykłej chęci współpracy ze strony zarządu PKP S.A. z przedstawicielami związków zawodowych. Przekładało się to również na współpracę w innych spółkach z grupy PKP.
Dlatego też zmianę, jaka nastąpiła w marcu tego roku na stanowisku prezesa PKP S.A., można traktować jako powiew świeżości, mimo, że prezes Mamiński ma już swoje lata (śmiech), z których lwią część stanowiła praca na kolei. Dlatego nie jest łatwo go czymś zaskoczyć, bo się po prostu zna na robocie.
Oczywiście, jak każdy, ma swoje za uszami. Wiele osób pamięta, że to właśnie za jego czasów Związek Pracodawców Kolejowych wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Cóż… Mamy teraz czas i narzędzia, żeby tę sytuację naprawić i podpisać nowy.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.