^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Pismo dotyczące realizacji postulatów zawartych w petycji z dnia 9.12.2006 r.

Podziękowanie za udział w pikiecie_19.12.2006 r.

P etycja Związków Zawodowych działających w Grupie PKP

Pisma Central Związkowych ws. wykupu świadczeń przejazdowych na 2007 r.

Fundusze europejskie na kolej

R egulamin organizacyjny Pikiety pracowników Grupy PKP

Pismo ZPK ws. wykupu świadczeń przejazdowych na 2007 r.

Decyzja Prezydium KK nr 211/06 ws. opinii o rządowym projekcie Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009

Odezwa

Pismo dotycące cen wykupu uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych na 2007

Apel o udział w pikiecie_19.12.2006   (apel.zip)

Komunikat z  posiedzenia Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S”  w dniu 07 listopada 2006 r.

Sprawozdanie z Berlina (9-10.XI.2006 r.) - fiasko konferencji w sprawie utworzenia sieci do koordynowania strategii Rokowań Zbiorowych.pdf    (Sprawozdanie_z_Berlina.zip)

Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009    (strategia.zip)

Sprawozdanie z wyjazdu do Brukseli 26.X.2006 r.  (Sprawozdanie.zip)

Uchała nr 27/2006 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. porozumienia SKK z redakcją Wolnej Drogi

Stanowisko nr 02/2006 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. wykupu uprawnień do ulg śwoadczeń przejazdowych na rok 2007

Stanowisko nr 03/2006 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej GSMR

Stanowisko nr 03/2006 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" ws. podjęciarozmów dotyczących uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego COM(2006) 314 wersja ostateczna (komunikat.zip)

Sprawozdanie z Brukseli  27-09-2006  (sprawozdanie.zip)

Porozumienie w sprawie galowego munduru kolejowego

Załącznik nr 1 do Porozumienia w sprawie galowego munduru kolejowego

Informacja ze spotkania przedstawicieli Rządu RP z Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 25 września 2006 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w dniu 14.09.2006

Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

D ecyzja nr 2/2006 Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

P rezentacja PKP 2006.09.06

Projekt dyrektywy PE i Rady zm. dyr. Rady 91440EWG ws.rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyr.  200114WE PE i Rady ws.  alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej  (projekt.zip)

Projekt dyrektywy PE i Rady ws. przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym  lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty  (projekt.zip)

Projekt rozporządzenia PE i Rady ws. usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transporu pasażerskiego  (projekt.zip)

Projekt rozporządzenia PE i Rady dotyczący praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym  (projekt.zip)

Decyzja nr 1/2006

Komunikat z prac Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S”

Uchwala nr 7/2006

Pismo do Klubów Parlamentarnych

Pismo do Premiera

Regulamin SKK

Stanowisko SKK NSZZ "S" w sprawie projektu usamorządowienia kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich

Uchwała nr 04/2006 ws. ustalenia ilości delegatur SKK oraz powołania ich przewodniczących

Uchwała nr 06/2006 ws. opracowania zmian do regulaminu wewnętrznego SKK

Odznaczenia 2006

Opinia do strategii dla transportu kolejowego

Komunikat Rzecznika SKK z dnia 06.03.2006

Pismo SKK ws. nieprawdziwych informacji przekazanych przez rzecznika PKPS. A.

STRATEGIA do 2009 - projekt

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.