^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Pismo 140/2007 dot. wzrostu cen wykupu biletów na 2008

Ustalenia ze spotkania w dniu 14 listopada 2007 Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych z Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi

Pismo SKK-136/2007

Stanowisko Nr 13/2007 Prezydium Rady SKK ws. systemowego wzrostu wynagrodzeń

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji EFT poświęconej Związkowej Wizji Zrównoważonego Transportu

Projekty rozporządzeń Ministra Transportu

Wyjaśnienie stron PUZP

Wyjaśnienia do art. 184 ustawy o emeryturach z FUS_KPRM

Uchwała Nr 12/07 Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. bieżącej sytuacji w kraju

NOTES ZWIĄZKOWCA NR 38 - Wycieczki zagraniczne finansowane z ZFŚS

Komunikat SKK NSZZ "Solidarność" ws. porozumienia ze stroną Rządową z dn. 12.06.2007

Pismo Marszałka Sejmu ws. mediacji

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w dniach 26-28.06.2007

Uchwala nr 42 2007 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”ws. referendum strajkowego

Regulamin wewnętrzny prowadzenia akcji protestacyjno-strajkowej Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Kolejarzy w dniu 12 czerwca 2007 roku

Stanowisko nr 09 2007 Rady SKK NSZZ "Solidarność" w sprawie "Strategii dla Transportu Kolejowego"

Informacja dotycząca rozmów w sprawie uprawnień emerytalnych dla pracowników kolejowych

Odpowiedź Ministra Gosiewskiego na postulaty

Strategia dla Transportu Kolejowego do 2013 r.

Uchwała Kolejowych Związków Zawodowych

Uchwała Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego Kolejarzy 

Komunikat Prasowy KKPSK

Pismo do Premiera RP i karta do głosowania

XX WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Plan oddłużenia PKP Przewozów Regionalnych

Informacja SKK NSZZ "Solidarność" Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej

Porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2007 r.

Uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych emerytów

Pismo RPO ws. dodatków stażowych

Pismo ZZ regulacja zobowiązań PKP PR wobec Grupy PKP z dnia 26.02.2007

Pismo ZZ emerytury pomostowe z dnia 26.02.2007

Pismo MPiPS dot. wypłaty deputatu węglowego_z dnia 19.01.2007

Stanowisko Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Poradnik Społecznego Inspektora Pracy

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 01 luty 2007 r.

Przywileje dla kolejarzy

Komunikat ws. spotkania z minister Anną Kalatą i podsekretarzem stanu w MT Mirosławem Chaberkiem

Kiedy kolejarze mogą przejść na wcześniejsze emerytury

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.