^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Posiedzenie Rady SKK - 15.12.2008 r.

Protokół uzgodnień - utrzymanie kursowania pociągów na liniach 131 i 181 w rozkładzie 2008/2009

Komunikat 02.12.2008 r.

X Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" - 9-10.12.2008 r., Warszawa

Uchwała Rady Sekretariatu Transportowców

Delegaci SKK NSZZ "Solidarność" na X Kongres ST

Konferencja prasowa rzecznika SKK NSZZ "Solidarność"

Życzenia - Święto Kolejarza

II etap akcji strajkowych - 19.11.2008 r.

Komunikat rzecznika SKK - 04.11.2008 r.

Komunikat - akcje protestacyjno-strajkowe

Apel o pomoc dla rodziny Gądkiewiczów

Komunikat rzecznika SKK NSZZ "Solidarność"

Apel - Weź czynny udział w akcjach protestacyjno-strajkowych

6 listopada 2008r.  akcja protestacyjno-strajkowa na wybranych węzłach kolejowych

Złamanie zapisów PUZP - pismo do ZPK

Strajk kolejarzy - pismo do PAP

Do ZOZ i MOZ NSZZ "Solidarność" - Kalendarze

XXV Jubileuszowa Pielgrzymka Kolejarzy na Jasna Górę

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" 15-16 października 2008 - Zakopane

KOMUNIKAT Prezydium Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”

Manifestacja 29.08.2008

Porozumienie zawarte w dniu 11 sierpnia 2008 r. w związku z realizacją zmian organizacyjnych
w niektórych spółkach Grupy PKP

Strajk ostrzegawczy

Porozumienie pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi w sprawie wzajemnych zobowiązań

Porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych w związku z realizacją zmian organizacyjnych w niektórych spółkach Grupy PKP

VI Ogólnopolskie Zawodu Wędkarskie w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Przewodniczącego Sekcji Krajowej  Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Trwa kampania Związku „Godna praca – godna emerytura”

Porozumienie zawarte w dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółkach Grupy PKP w sprawie zmian własnościowych

AKCJA "POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE"

List otwarty do Związków Zawodowych działających w Grupie PKP S.A.

Opinia Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” do rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych

Emerytury pomostowe a kolej

Emerytury w gruzach? Pozwolą nam zabrać miliardy z OFE?

Posiedzenie Prezydium Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Apel XXI WZD SKK ws. Wyborów przedstawiciela pracowników Spółki PKP S.A. i spółek zależnych do Rady Nadzorczej PKP S.A.

Kandydat pracowników do Rady Nadzorczej PKP S.A.

Co należy wiedzieć o zbieraniu podpisów popierających i wyborach przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej PKP S.A. ?

Załącznik do Uchwały nr 4

Wybory RSK Regionu Mazowsze

Sejmowa Komisja Ifrastruktury

DEMONSTRACJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (EKZZ)     FOTO

Zbliża się termin składania wniosków na kandydatów do nadania orderów, odznaczeń państwowych i odznak resortowych z okazji Święta Kolejarza    DOKUMENTY

X Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ"Solidarność" do Sanktuarium w Licheniu - 19/20 kwietnia

Pismo KG4d-11420-1/08 dot. odznaczeń resortowych

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r.w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kolejnictwa"

Ustawa z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach

Informacja i apel w sprawie uczestnictwa w europejskiej akcji związkowej na rzecz uczciwej płacy i warunków pracy w Europie

DEMONSTRACJA EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (EKZZ) Lublana 5 kwietnia 2008 godz. 14.00

Komentarz do podwyżek 2008

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Notatka ze spotkania odbytego w dniu 21.02.2008 r. pomiędzy Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych a organizacjami związkowymi

Oświadczenie w sprawie podwyżek z dnia 21.02.2008 r.

Protokół ustaleń w sprawie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń z dnia 21,02.2008 r.

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych z przedstawicielami Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w dniu_14 luty 2008 r.

Pismo do Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych

Pismo do Przewodniczącego Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Decyzja Prezydium KK nr 137/07

Stanowisko Prezydium KK nr 136/07

List otwarty do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.