^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

W programie TVP1 Elżbiety Jaworowicz „Sprawa dla reportera” z 20 listopada br. została pokazana sytuacja emerytowanego kolejarza z Gliwic, współzałożyciela NSZZ „Solidarność” na tym węźle, Franciszka Jagusiaka. Wskutek źle działającej służby zdrowia w naszym kraju jego żona od 18 lat jest przykuta do łóżka. Pan Franciszek za swoją działalność związkową był szykanowany podczas wykonywania pracy zawodowej, o czym świadczą dokumenty z IPN. Żonę pana Franciszka, nauczycielkę namawiano, by zmusiła męża do zaprzestania działalności związkowej.

Czytaj więcej...

Już w przyszłym roku pod młotek pójdą trzy duże spółki: TK Telekom, PKP Energetyka i PKP Informatyka - wynika z najnowszego harmonogramu. Jeśli znajdą się na nie nabywcy, dług grupy PKP może się wyzerować - podaje Dziennik Gazeta Prawna.

PKP planują sprzedać bezpośrednio każdą z wymienionych spółek. Kolejarze zrezygnowali z rozważanej wcześniej koncepcji prywatyzacji przez giełdę.

Czytaj więcej...

Od 31 lat w listopadzie organizowana jest Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. W tym roku ze wszystkich stron Polski przyjechało ponad 8000 osób. Jako że w moim domu były kolejarskie tradycje postanowiłam dołączyć do tej wyjątkowej grupy.

Czytaj więcej...

Poniżej zamieszczamy pismo Związku Pracodawców Kolejowych informujące o zakresie i warunkach realizacji w 2015 roku ulgowych usług transportowych wynikających z Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników emerytów i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne z dnia 27 listopada 2013 r.

Czytaj więcej...

Drodzy Przyjaciele z kolejarskiej „Solidarności”!

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” składam wszystkim kolejarzom i pracownikom kolei najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego Święta - Dnia Kolejarza. Przede wszystkim życzę bezpiecznej, spokojnej pracy i przezwyciężenia problemów, które piętrzą się przed polskimi kolejami.

Czytaj więcej...


Z uwagi na liczne zapytania pracowników kolei, emerytów i rencistów dot. zasad korzystania z ulg przejazdowych w roku 2015 SKK NSZZ „Solidarność” informuje, że powyższe zasady reguluje Porozumienie z dnia 27. 11. 2013r. zawarte pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych i przewoźnikami realizującymi kolejowe przewozy pasażerskie. Z informacji jakie posiadamy na dzień dzisiejszy wśród podmiotów realizujących kolejowe przewozy pasażerskie, ulgi dla kolejarzy realizowane będą przez wszystkich przewoźników za wyjątkiem Arriva RP, z którą to spółką nadal trwają rozmowy mające na celu jej przystąpienie do porozumienia.

Czytaj więcej...

W Spale, w ośrodku „Zacisze” 4 listopada br. 80 członkom „Solidarności” szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej wręczono odznaczenia resortowe. Aktu dekoracji dokonali dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Przemysław Hofman oraz prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych, Krzysztof Gacek.

Czytaj więcej...


Św. Katarzyna 02

 

 

 

Z okazji nadchodzącego Święta Kolejarza życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom solidarności i determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei, która już w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 170. urodziny. Życzę, by wspólna walka o godne warunki naszego życia i kolejarskiej służby, koncentrująca się ostatnio na zahamowaniu działań kierownictwa poszczególnych spółek prowadzących do demontażu polskiej kolei, przyniosła sprawiedliwe rozwiązania, by uchroniła naszą kolej od tzw. prywatyzacji. Życzę wszystkim pracownikom, emerytom, rencistom, a także Waszym najbliższym zdrowia, spokoju i pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy, satysfakcji z działalności związkowej.

 

 

Henryk Grymel

Przewodniczący Rady

Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Życzenia SKK - do pobrania

Ponad 100 związkowców działających w spółce Przewozy Regionalne zgromadziło się we wtorek
4 listopada pod Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu, by zaprotestować przeciwko próbie likwidacji spółki. Związkowcy z Solidarności na czele z przewodniczącym Wiesławem Natankiem i innymi organizacjami związkowymi, w obecności wicemarszałka Jerzego Michalaka, odpowiedzialnego za dolnośląską kolej, odczytali a następnie wręczyli Petycję ws. ratowania Przewozów Regionalnych.

Czytaj więcej...

Duszpasterstwo Kolejarzy i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich serdecznie zapraszają pracowników kolei, emerytów, rencistów, rodziny kolejarskie na uroczystość Święta Patronalnego Kolejarzy Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Msza Święta radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie w niedzielę 9 listopada br. o godz. 9.00

 

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych spółka PKP Intercity S.A. uruchamia, w dniach 15-16 listopada 2014 r., dla uczestników XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę specjalne pociągi pospieszne. Pociągi te zestawione wyłącznie z wagonów klasy drugiej będą kursowały w relacjach przedstawionych poniżej.

Czytaj więcej...

W dniu 29 września 2014 Sekcja Zawodowa NSZZ "Solidarność w PKP CARGO oraz inne związki zawodowe wystąpiły do Zarządu PKP CARGO domagając się realizacji szeregu istotnych dla nas pracowników postulatów. Zarząd Spółki w czasie prowadzonego dialogu społecznego omówił realizacji najistotniejszych postulatów w tym m.in. zwiększenia gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza czy postulatu dotyczącego wyłączenia ze Spółki zaplecza warsztatowego i innych istotnych części działalności np. spraw kadrowych czy finansowych.

Czytaj więcej...

Związkowcy dali urzędom marszałkowskim czas do piątku na podpisanie się pod planem restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. Na razie zrobiło to siedem z 16 samorządów. A już wiemy, że niektórzy się sprzeciwią - wolą rozwijać własne spółki kolejowe. Kolejarze zapowiadają pikietę w Warszawie 6 listopada i grożą strajkiem w połowie miesiąca. - podaje Dziennik Gazeta Prawna.

Czytaj więcej...

W poniedziałek 27.10.2014 o godz. 15.00 związkowcy rozpoczęli okupację zakładu pracy w oczekiwaniu na przyjazd prezesa spółki Adama Purwina w celu omówienia problemów występujących w firmie. To reakcja na brak podjęcia dialogu ze stroną społeczną o restrukturyzacji firmy. W okupacji siedziby uczestniczą przedstawiciele trzech związków: NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Pracowników Kolei oraz Związku Zawodowego Kolejarzy Południowej Wielkopolski przy PKP Cargo.

Czytaj więcej...

pielgrzymka14-k2Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę. Pielgrzymujemy do Maryi w roku duszpasterskim, którego mottem są słowa: Wierzę w Syna Bożegoby podjąć refleksję nad stanem naszej wiary.

Czytaj więcej...

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniach 04-05 listopada 2014 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” w Spale, ul. Piłsudskiego 20 odbędzie się gala z okazji Święta Kolejarza, na której wręczone zostaną odznaczenia resortowe dla zasłużonych pracowników – członków NSZZ „Solidarność”. Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych zasłużonych pracowników - członków naszego Związku wyróżnionych odznakami „Zasłużony dla Transportu RP” oraz „Zasłużony dla Kolejnictwa”.

Czytaj więcej...

Pani Maria Sędek (przewodnicząca Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP Intercity) w swoim wystąpieniu na konferencji "Kolej na zmiany", mówiła o roli czynnika społecznego w nowoczesnym zarządzaniu koleją. Myślą przewodnią jej prelekcji było spostrzeżenie, że w dzisiejszych firmach kolejowych to partnerzy społeczni są  współodpowiedzialnymi za zachodzące w nich zmiany. To pracownicy najniższego nawet szczebla modyfikują i modernizują proces wytwórczy będący dziełem całej załogi, liczącej czasem tysiące ludzi. A proces ten jest bardzo bliski związkowcom.

Czytaj więcej...

Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost  wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze zadania stojące przed NSZZ "Solidarność". Delegaci przyjęli Uchwałę Programową XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów.

Czytaj więcej...

Zaraz po zaprzysiężeniu, drugiego dnia zjazdu, spotkali się członkowie nowej Komisji Krajowej. Na wniosek Piotra Dudy wybrali siedmioosobowe Prezydium, w którego składzie nastąpiła jedna zmiana – dotychczasowego wiceprzewodniczącego ds. branż Jerzego Wielgusa zrezygnował na własną prośbę) zastąpił Bogdan Kubiak, szef Sekretariatu Transportowców.

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.