^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Życzenia KSKP

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A w związku z zawarciem z Zarządem PKP CARGO S.A. w dniu 16 grudnia 2015 roku porozumienia dotyczącego wznowienia zerwanego dialogu społecznego postanawia zawiesić wykonanie ogłoszonego na dzień 18 grudnia strajku generalnego w PKP CARGO S.A. Jednocześnie zarząd PKP Cargo zobowiązał się wstrzymać wszelkie zmiany restrukturyzacyjne oraz alokacyjne pracowników do dnia 31 marca 2016 r.

Czytaj więcej...

Boże Narodzenie 2015

Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w PKP Cargo S.A. w dniu 09 grudnia 2015 r. podjął decyzję o odwieszeniu strajku w PKP CARGO S.A. i wyznaczył datę rozpoczęcia strajku na dzień 18.12.2015.

Decyzja KKPS poprzedzona była analizą działalności Zarządu Spółki w ostatnich dniach, z której wynika jednoznacznie, że mimo apeli Posłów Andrzeja Adamczyka, obecnego Ministra Infrastruktury, Krzysztofa Tchórzewskiego, obecnie Ministra Energetyki, oraz Kazimierza Smolińskiego, Zarząd PKP CARGO S.A. nadal prowadzi działania restrukturyzacyjne i alokacyjne związane z nieuzasadnionym przeniesieniem pracowników oraz nie realizuje postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego.

Czytaj więcej...

W dniu 07 grudnia 2015 r. do biura Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" wpłynęło pismo PKP S.A., w którym zostaliśmy wezwani do niezwłocznego wydania zajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 2/4.

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj

Związek Pracodawców Kolejowych poinformował, że ulgowe usługi transportowe dla pracowników i niektórych członków ich rodzin oraz dla emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne, realizowane będą w 2016 roku na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak w roku 2015.

Stosownie do postanowień § 7 ust. 4 i § 9 ust. 7 obowiązującego Porozumienia z dnia 27 listopada 2013 r., ceny i opłaty na rok 2016 ustalone zostały poprzez zwaloryzowanie cen i opłat obowiązujących w 2015 roku o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych dla transportu kolejowego według zmiany jego wartości na koniec III kwartału roku poprzedzającego (rok do roku). Ogłoszony przez GUS wskaźnik na koniec września 2015 r. wynosi 96,4, a to oznacza, że wszystkie ceny i opłaty na 2016 rok, o których mowa w § 7 ust. 4 i § 9 ust. 7  Porozumienia, ustalono poprzez obniżenie cen z 2015 roku o 3,6%.      

Informację Prezesa Zarządu ZPK w tej sprawie można pobrać tutaj

patronka
Z okazji nadchodzącego Święta Kolejarza życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom solidarności i determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei, która w bieżącym roku obchodzi swoje 170. urodziny.

Życzę, by wspólna walka o godne warunki naszego życia i kolejarskiej służby, koncentrująca się ostatnio na zahamowaniu działań kierownictwa poszczególnych spółek prowadzących do demontażu polskiej kolei, przyniosła sprawiedliwe rozwiązania, by uchroniła naszą kolej od tzw. prywatyzacji i kolejnych sprzedaży spółek kolejowych.

Życzę wszystkim pracownikom, emerytom, rencistom, a także Waszym najbliższym zdrowia, spokoju i pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy, satysfakcji z działalności związkowej.

 
Przewodniczący Rady
SKK NSZZ „S”
Henryk Grymel

Do pobrania:

Życzenia w formacie .pdf
Życzenia w formacie .jpg

450253bc38457a3bda8abe491e9c0f3dc2cfc0c3c83476Z Henrykiem Grymelem, przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, rozmawia Mariusz Kamieniecki.

Panie Przewodniczący, jaki jest powód zawieszenia strajku w zakładach spółki PKP Cargo w Tarnowskich Górach zapowiadanego na 9 listopada?

– Powodem było wystąpienie trzech posłów Prawa i Sprawiedliwości – Andrzeja Adamczyka, Krzysztofa Tchórzewskiego i Kazimierza Smolińskiego, członków sejmowej Komisji Infrastruktury, którzy zwrócili się z prośbą o zawieszenie w PKP Cargo tak drastycznej akcji jak strajk, zwłaszcza w momencie tworzenia nowego rządu.

Czytaj więcej...

Zarząd PKP IC uruchomił specjalne pociągi pielgrzymkowe. Zarządzone pociągi są pociągami specjalnymi, okazjonalnymi, niekursującymi w ramach regularnych przewozów osób. W pociągach tych nie są honorowane indywidulane uprawnienia podróżnych do ulg ustawowych, handlowych ani ani bilety wydane wg. innych ofert Spółki, np. bilet weekendowy, bilety okresowe.

Na przejazd pociągiem pielgrzymkowym należy nabyć  bilet z ceną zryczałtowaną 45,00 zł brutto. Od ceny tej nie stosuje się ulg, ani upustów, w tym ulg dla osób uprawnionych do ulgowych usług transportowych.

Czytaj więcej...

Dzięki interwencji posłów PiS, Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO S.A. zadecydował o zawieszniu zaplanowanej na poniedziałek 9 listopada akcji strajkowej.

Związkowcy podkreślają jednak, że pogotowie strajowe i oflagowanie zakładów PKP Cargo zostaje utrzymane. Zawieszenie strajku potrwa do 9 grudnia. Jednocześnie do prokuratury zostanie skierowane doniesienie o o możliwości "popełnienia przestępstwa przez Zarząd PKP CARGO S.A. i pracodawców kierujących zakładami Spółki poprzez utrudnianie działalności związkowej oraz zastraszanie pracowników". 

Czytaj więcej...

Takich słów pod koniec swojego urzędowania Ewa Kopacz raczej się nie spodziewała. Związkowcy z Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wzywają ją pogodzenia się z wyborczą porażką i godnego przekazania władzy nowemu rządowi. Kolejarze ujawniają szereg nieprawidłowości, do których dochodzi na różnych szczeblach władzy. Ewa Kopacz została również stanowczo upomniana.

Czytaj więcej...

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy działający w PKP CARGO S.A. podjął decyzję o przeprowadzeniu strajku generalnego o charakterze kroczącym w spółce PKP Cargo S.A. w dniu 09 listopada 2015 r.
Strajk rozpocznie się na terenie Śląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach o godzinie ustalonej przez Zakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

Do pobrania: Decyzja Nr 1 KKPS w PKP Cargo S.A. - 30.10.2015

Wypowiedź Posła Andrzeja Adamczyka (PiS) dla Radia Maryja:
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/pkp-cargo-zapowiada-strajk-kroczacy/

Podczas gali z okazji Święta Kolejarza, która odbyła się 27 października 2015 r. w Nieborowie wręczono odznaczenia resortowe za szczególne wyróżnianie się w pracy zawodowej 110 pracownikom spółek kolejowych – członkom NSZZ „Solidarność”. Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych, Krzysztof Gacek oraz prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Andrzej Filip Wojciechowski.

Czytaj więcej...

Rada Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zażądała, w liście skierowanym do premier Ewy Kopacz, natychmiastowego wstrzymania podejmowania przez osoby zarządzające spółkami grupy PKP pospiesznych i nieprzygotowanych decyzji o charakterze strukturalnym, przenoszeniu całych zespołów pracowniczych do nowotworzonych spółek i dokonywania zwolnień pracowników.

Przeczytaj więcej - tutaj

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy serdecznie zaprasza wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami na XXXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę.

Pielgrzymujemy do Maryi w roku duszpasterskim, którego mottem są słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, by podjąć refleksję nad stanem naszej wiary i prosić Maryję, by rok poświęcony Janowi Pawłowi II zaowocował wypełnieniem jego duchowego testamentu i przygotować się do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Potrzebujemy nawrócenia i wierności w dziele odnowy ojczystego domu.

Czytaj więcej...

Dobiega końca VII kadencja Sejmu RP. W imieniu wszystkich pracowników kolei, którym leży na sercu dobro i rozwój kolei Rada Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” składa podziękowania następującym posłom: Andrzejowi Adamczykowi, Krzysztofowi Tchórzewskiemu, Jerzemu Polaczkowi, Kazimierzowi Smolińskiemu, Grzegorzowi Tobiszowskiemu. Posłowie ci, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury, przez okres całej kadencji przeciwstawiali się destrukcyjnej i szkodliwej polityce PO i PSL w stosunku do polskiej kolei.

Czytaj więcej...

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informuje, że po otrzymaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju komunikatu ws. cofnięcia decyzji o odznaczeniach, Pani Minister Maria Wasiak zdecydowała się jednak przyznać wnioskowane przez nas odznaczenia resortowe dla zasłużonych pracowników - członków NSZZ "Solidarność".

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich odznaczonych na galę z okazji Święta Kolejarza połączoną z uroczystością wręczenia odznaczeń, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2015 r. w Zajeździe Rozdroże w Nieborowie, 99-416 Nieborów, Nieborów 163c.

Czytaj więcej...

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" wydała komunikat do pracowników spółek kolejowych - członków NSZZ "Solidarność" w sprawie cofnięcia przez panią minister Marię Wasiak decyzji o przyznaniu odznaczeń resortowych dla zasłużonych kolejarzy.

Pełna treść komunikatu dostępna tutaj

 

 

Duszpasterstwo Kolejarzy

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

serdecznie zapraszają

pracowników kolei, emerytów, rencistów, rodziny kolejarskie

na uroczystość

Święta Patronalnego Kolejarzy Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Msza Święta radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie

w niedzielę 8 listopada br. o godz. 9.00

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.