^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

4. pakiet kolejowy ma wyeliminować bariery, które wciąż utrudniają tworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Proponowane akty zreformowałoby unijny sektor kolejowy, ponieważ sprzyjałyby konkurencji i innowacyjności na krajowych rynkach pasażerskich. Wprowadzałyby także reformę strukturalną i techniczną. Dzięki temu europejskie sieci kolejowe byłyby bezpieczniejsze oraz bardziej niezawodne i interoperacyjne.

Na pakiet składa się 6 projektów ustawodawczych opracowanych przez Komisję.

Więcej na stronie: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/4th-railway-package/

 

-Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją - apeluje Tadeusz Kucharski, szef "Solidarności"  transportowców. W zeszłym tygodniu związkowcy z Sekcji Transportu Drogowego ETF oficjalnie ogłosili Europejską Inicjatywę Obywatelską pod nazwą Sprawiedliwy Transport w Europie (Fair Transport Europe).

Czytaj więcej...

Dyrektywa Komisji 2014/82/EU z 24 czerwca 2014 zmieniająca Dyrektywę 2007/59/EC w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej i wymagań medycznych i licencji wprowadza zmiany w załącznikach II, IV i VI dyrektywy maszynistów (2007/59/WE).

Czytaj więcej...

Ocena wpływu na modulację opłat za użytkowanie infrastruktury do pociągów wyposażonych w ETCS

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.