^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

-Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją - apeluje Tadeusz Kucharski, szef "Solidarności"  transportowców. W zeszłym tygodniu związkowcy z Sekcji Transportu Drogowego ETF oficjalnie ogłosili Europejską Inicjatywę Obywatelską pod nazwą Sprawiedliwy Transport w Europie (Fair Transport Europe).

Celem inicjatywy jest położenie kresu niedopuszczalnym praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjalnego i płacowego. Związkowcy wzywają Komisję Europejską do zapewnienia uczciwej konkurencji w różnych rodzajach transportu i do zagwarantowania równego traktowania pracowników (w odniesieniu do zasady równości wynagrodzeń i warunków pracy), niezależnie od kraju pochodzenia. - W ramach tej inicjatywy będziemy zbierać podpisy pod petycją, która wzywa polityków Komisji Europejskiej do działań zapobiegająch wyścigowi zaniżania warunków pracy i życia pracowników transportu - wyjaśnia Tadeusz Kucharski, przewodniczący Krajowej Sekcji Transportu NSZZ "Solidarność".

Poprzez stronę www.fairtransporteurope.eu obywatele mogą podpisać petycję, wyrażając w ten sposób swoje poparcie dla równych warunków pracy dla wszystkich pracowników w całej Europie oraz wysokiej jakości usług ,bezpieczeństwa pasażerów,  pracowników i wszystkich uczestników w łańcuchu wszystkich gałęzi transportu. 

- Zwracam się do wszystkich z prośbą o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją - apeluje szef KST. - Trzeba zebrać milion podpisów.  

Petycję można podpisać TUTAJ.

hd

Źródło:

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11792-o-sprawiedliwy-transport-w-europie

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.