^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

16.09.27 spala wzd ksk fot. m.m. 34
15.02.2017 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa odbyło się spotkanie podzespołu ds. bezpieczeństwa.

Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w spotkaniu udział wziął Stanisław Kokot.

Ustalono, że w pierwszej kolejności podzespół zajmie się czasem pracy maszynistów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku marca, na którym mają być przedstawione propozycje zmian w tym obszarze ze strony ministerstwa.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.