^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

DSC02325

 

16 lutego br. o godz. 9.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie podzespołu do spraw pasażerskich w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentowali Tomasz Beczerski oraz Jakub Kapturzak. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" udział wziął Wiesław Natanek, który przedstawił tematy uwzględniające postulaty i wystąpienia KSK.

Podzespół wypracował zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych spotkań tj.:

- konstrukcja rozkładu jazdy uwzględnieniem rezerw czasowych,
- zmiany systemu finansowania PR (warunki brzegowe z uwzględnieniem CIT, PIT) - propozycje poszczególnych ministerstw, przedstawicieli związków zawodowych,
- stawki dostępu do infrastruktury pasażerskiej dla przewoźników - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
- koncentracja PR w odniesieniu do planu wicepremiera Morawieckiego - Ministerstwo Rozwoju.
- konsolidacja Przewozów Regionalnych,
- wspólny bilet (warunki, określenia, zdefiniowanie).
Termin kolejnego posiedzenia zaplanowano na 5 kwietnia 2017 r. godz.11.00.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.