^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Foto1W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie kończące spór zbiorowy pomiędzy PKP Cargo Connect Sp. z o.o. a Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" przy PKP S.A. Strony ustaliły, że od 1 września 2017 r. nastąpi zwiększenie Funduszu Płac Spółki o 200 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego w Spółce. Ponadto pracodawca zobowiązał się do jednorazowej wypłaty w wysokości 200 zł brutto dla każdego pracownika Spółki z okazji Święta Kolejarza.

Do pobrania:
Porozumienie_strona 1
Porozumienie_strona 2

 

Foto2

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.