^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

1 16211Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" informuje, że w dniach 14 - 15 listopada 2017 r. w Hotelu "GRAND" w Częstochowie, ul. Drogowców 8 odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla zasłużonych pracowników spółek kolejowych - członków NSZZ "Solidarność".

Uroczystość rozpocznie się 14.11.2017 o godz. 16.00. Od godz. 13.00 uczestnicy uroczystości mogą kwaterować się w hotelu GRAND, a od 13.30 zapraszamy na obiad w hotelowej restauracji.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zapewnia wszystkim odznaczonym zakwaterowanie
i wyżywienie.

Nadmieniamy, że do chwili obecnej Ministerstwo nie przekazało nam informacji na temat wniosków, które były uzupełniane. Informację przekażemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Uczestników, którzy posiadają mundury kolejowe prosimy o przybycie w nich na uroczystość.

Poniżej listy osób uhonorowanych wnioskowanymi odznaczeniami i odznakami:

Krzyż Zasługi

Medal za Długoletnią Służbę

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej

Zasłużony dla Kolejnictwa

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.