^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

DSCN5200Po ubiegłorocznej akcji małopolskich kolejarzy z NSZZ „Solidarność”, którzy pikietowali pod hasłem „kolej na KOLEJ”, nadszedł czas na następną, tym razem pod hasłem „Lepsza kolej w Małopolsce”. Pikieta została zorganizowana przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 23 października 2017 r. przed Urzędem Marszałkowskim w Krakowie. Termin i miejsce zostały ustalone na czas sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Pikieta była przede wszystkim protestem przeciwko polityce Marszałka, który ewidentnie faworyzuje swojego przewoźnika Koleje Małopolskie, dyskryminując drugiego operatora jakim jest Spółka Przewozy Regionalne. W jej trakcie przemawiali szefowie zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność”: Ireneusz Dynowski z Przewozów Regionalnych, Marek Baczyński z ZLK N. Sącz, petycję odczytał Wojciech Bułat z ZLK Kraków. Głos zabrali także goście: Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, który namawiał władze samorządowe do znalezienia kompromisu aby każdy z przewoźników był zadowolony, Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy wyraził stanowisko Sekcji, aby powstał jeden mocny, narodowy przewoźnik zdolny konkurować z zagranicznymi przewoźnikami, którzy będą mogli wjechać na polskie tory po roku 2020.

Związkowcy przygotowali 8 postulatów, w których „Solidarność” domaga się m.in.: równego traktowania przewoźników kolejowych i nie preferowania Kolei Małopolskich kosztem Spółki Przewozy Regionalne, dbanie o rozwój kolei w całej Małopolsce, a nie tylko w aglomeracji krakowskiej poprzez m.in. opracowanie lepszej oferty przewozowej dla mieszkańców Małopolski,   z miejscowości położonych na obrzeżach województwa, budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej i modernizacji linii kolejowej nr 117 do Wadowic oraz połączenie ich z Krakowem Szybką Koleją Aglomeracyjną, modernizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec i reaktywowania na niej przewozów kolejowych, uruchomienia wahadłowych pociągów z Piwnicznej do Nowego Sącza oraz z Nowego Targu do Zakopanego.

Zostały one wręczone Marszałkowi Jackowi Krupie w formie petycji przez przewodniczącego Sekcji Henryka Sikorę. Marszałek w trakcie swojego przemówienia, bronił się, że większość spraw poruszonych w petycji jest w trakcie realizacji, odcinając się od zarzutu nierównego traktowania przewoźników oraz od postulatów dotyczących inwestycji, obarczając nimi wyłącznie PKP PLK. Pomimo padającego deszczu, w pikiecie uczestniczyło blisko 100 kolejarzy, którzy stanowili dobrze wyposażoną (transparenty, flagi „S”, gwizdki i syreny) i głośną grupę. Po zakończeniu protestu część związkowców weszła do sali obrad Sejmiku, gdzie Marszałek udzielił radnym informacji na temat sytuacji na kolei w województwie, omawiając przygotowaną przez siebie prezentację oraz odnosząc się do postulatów kolejarzy. W dwugodzinnej dyskusji, jako gość wziął udział Ireneusz Dynowski.

Henryk Sikora

 

 

 

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.