^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

15 grudnia, w wieku 98 lat, zmarł Kazimierz Piechowski, uciekinier z obozu Auschwitz, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.

Kazimierz Piechowski urodził się 3 października 1919 r. w Rajkowach. Od najmłodszych lat był związany z Tczewem, gdzie przed wojną aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego.

Gdy wybuchła wojna, Piechowski chciał uciec z kraju i przez Węgry dostać się na Zachód, by walczyć za ojczyznę. Został schwytany, uwięziony i ostatecznie trafił do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer 918.

Po dwóch latach zdecydował się na ucieczkę z obozu. Ucieczka rozpoczęła się 20 czerwca 1942 r. Kazimierz Piechowski wraz z trzema innymi więźniami włamali się do magazynu mundurów i broni, wykradli samochód i uzbrojeni wyjechali z terenu obozu. Piechowski, przebrany w mundur oficera nie posiadał żadnych dokumentów, a ucieczkę umożliwiła mu biegła znajomość języka niemieckiego. Była to jedna z najbardziej brawurowych ucieczek z KL Auschwitz w dziejach tego obozu.

Po ucieczce wstąpił do Armii Krajowej, w której szeregach walczył do końca wojny. Po zakończeniu działań wojennych wrócił na Pomorze. Po donosie dotyczącym AK-owskiej przeszłości został skazany na 10 lat więzienia, z czego odsiedział 7.

Kazimierz Piechowski swoje losy opisał w książce „Byłem numerem”. Brawurowa ucieczka z obozu w Auschwitz została przedstawiona także fabularyzowanym dokumencie, nakręconym przez BBC. Z inspiracji dr Adama Cyry, starszego kustosza z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, reżyser Marek Pawłowski zrealizował o Piechowskim film dokumentalny, zatytułowany "Uciekinier".

W 2017 r. w TVP wyemitowany został film Anny Popek – „Wojna i miłość”, którego bohaterem jest K. Piechowski.

W styczniu 2006 Rada Miasta Tczewa nadała Kazimierzowi Piechowskiemu tytuł Honorowego Obywatela.

Pan Kazimierz co roku uczestniczył w uroczystościach patriotyczno religijnych w rocznicę wybuchu II wojny światowej organizowanych przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność".

Postanowieniem prezydenta RP z 16 lipca 2015 K. Piechowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składa w imieniu Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

Przewodniczący Henryk Grymel

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.