^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Kolejna, 35 już Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w tym roku w dniach 16-17 września. Głównym organizatorem centralnych uroczystości będzie Region Podbeskidzie.https://www.tysol.pl/zdj/zdjecie/10881

Program uroczystości:

Sobota, 16.09.2017 r.

godz. 15.00 – Punkt informacyjny Regionu Podbeskidzie na Jasnej Górze

godz. 17.00 – Składanie kwiatów pod pomnikiem Bł. Ks. Jerzego  (Aleja Sienkiewicza)

godz. 19.00 – Msza Św. na szczycie – przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu retransmitowany przez Radio Maryja, prowadzenie: Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach, rozważania: Region Podbeskidzie

Niedziela, 17.09.2017 r.

godz. 00.00 – Msza Święta w Bazylice koncelebrowana przez duszpasterzy Ludzi Pracy, prowadzenie i homilia: Ks. Prałat Józef Oleszko

godz. 1.00 – 4.30 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu (Region Podbeskidzie)

godz. 7.00 – Droga Krzyżowa na Wałach – rozważania prowadzą: Region Środkowowschodni i Region Podkarpacie

godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi Ks. Prałat Józef Oleszko

godz. 10.00 – Koncert w wykonaniu zespołu regionalnego “Grojcowianie”

godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy

godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Biskup Roman Pindel

Tutaj pobierz plakat na XXXV Pielgrzymkę Ludzi Pracy

Plakat XV OPK do SBM w Kr. Łagiewnikach 1

 

Zaproszenie

Cały kolejarski Kraków z Księdzem Prałatem Grzegorzem Szewczykiem - Duszpasterzem Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej w łączności z Duszpasterzem Krajowym - Ks. Prałatem Eugeniuszem Zarębińskim, Ks. Ryszardem Marciniakiem - Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i Zarządem Stowarzyszenia zapraszają na Jubileuszową XV Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.

Czytaj więcej...

Gdańsk, 18 sierpnia 2017 r.


Szanowni Koledzy i Koleżanki!

       

Pomorski Komitet Obrony Demokracji zgłosił na 31 sierpnia całodobowe zgromadzenie pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku. Zamierza zorganizować uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na które NSZZ Solidarność otrzymała od KOD zaproszenie. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznało to za bezczelną prowokację, wskazując, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy od blisko 30 lat sami organizujemy te uroczystości.
Komitet Obrony Demokracji od dłuższego czasu próbuje się kreować na nowy powszechny ruch obywatelski, który ich zdaniem jest „nową” Solidarnością. Prowokacja z uroczystościami podpisania porozumień sierpniowych jest jednym z istotnych kroków w drodze do tego celu. Jest swoistym poligonem doświadczalnym jak daleko mogą się posunąć.

Czytaj więcej...

Foto1W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie kończące spór zbiorowy pomiędzy PKP Cargo Connect Sp. z o.o. a Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" przy PKP S.A. Strony ustaliły, że od 1 września 2017 r. nastąpi zwiększenie Funduszu Płac Spółki o 200 zł brutto na każdego pracownika zatrudnionego w Spółce. Ponadto pracodawca zobowiązał się do jednorazowej wypłaty w wysokości 200 zł brutto dla każdego pracownika Spółki z okazji Święta Kolejarza.

Do pobrania:
Porozumienie_strona 1
Porozumienie_strona 2

Czytaj więcej...

Koncert Kopiowanie

Szymankowo 2017 Kopiowanie

CB32B663 0203 4A78 8571 3DEEF69DB380W dniu 13.07.2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" przy PKP S.A. oraz Trade Trans Finance Sp. z o.o. kończące spór zbiorowy trwający od 10 lutego 2017 r.
W ramach postępowania mediacyjnego z udziałem mediatora prof. Jacka Męciny strony ustaliły, że wdrożenie podwyżek wynagrodzeń nastąpi od 01.07.2017 r. Ponadto strony rozpoczną rozmowy ws. zasad premiowania i systemu szkoleń dla wszystkich pracowników spółki Trade Trans Finance.

Do pobrania:

Porozumienie_13.07.2017

D5BE8629 6EA7 40A5 9239 8565876CB020

 

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" PKP S.A., przedstawiciele pozostałych związków zawodowych działających w PKP S.A. oraz przedstawiciele pracodawcy podpisali w dniu 12.07.2017 r. Protokół dodatkowy Nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”.
Protokół wprowadził zmianę stawki bazowej wynagrodzenia pracowników wynagradzanych według ZUZP.
Dalsze rozmowy będą prowadzone po rejestracji Protokołu przez Okręgową Inspekcję Pracy w Warszawie.

Do pobrania:
Protokół nr 6_ZUZP_PKP

ś.p. Michał Grzewka

Lubelski Lipiec pop

Posiedzenie Rady Nadzorczej PKP S.A., które odbyło się w dniu  20 czerwca 2017 r. było ostatnim w zakończonej właśnie trzyletniej kadencji rady. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo określenie długości kadencji stanowi Statut spółki. Walne Zgromadzenie PKP S.A. wybierze skład rady na następną kadencję, lecz zabraknie w niej przedstawicieli pracowników. Przypomnę, że byli nimi dotychczas: Marian Kogut (Federacja ZZK), Leszek Miętek (ZZM) i Henryk Sikora (NSZZ „ Solidarność"). Uchwalona przez Sejm w grudniu 2016 r. Ustawa o Zarządzaniu mieniem państwowym określa warunki jakie musi spełniać członek rady w spółkach Skarbu Państwa, mi. in. nie może nim być pracownik spółek zależnych od PKP S.A. (np. z PKP Cargo S.A., PKP PLK S.A.). Być może dotychczasowy skład Rady Nadzorczej PKP S.A. był ostatnim w którym pracownicy mieli swoich przedstawicieli (trzy miejsca), a dzięki nim rzetelną informację o sytuacji w spółkach, możliwość wnoszenia spraw, interwencji, wypowiadania się w sprawach pracowniczych i prezentacji poglądów załogi itp.

Czytaj więcej...

W związku z trwającymi, na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP S.A., pracami nad opracowaniem koncepcji wspólnego biletu dla pasażerów, który obowiązywałby u różnych przewoźników kolejowych (pasażer kupuje jeden bilet na całą trasę przejazdu obsługiwaną przez różnych przewoźników, którzy rozliczają się następnie między sobą) Rada KSK na ostatnim posiedzeniu podjęła stanowisko postulujące, aby te same zasady dotyczyły biletów okresowych dla osób korzystających z ulgowych usług transportowych, tj. pracowników spółek kolejowych, emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych na podstawie obowiązującego porozumienia o ulgach przejazdowych. Dlatego też ważnym jest dopisanie tej kwestii do już obowiązującego porozumienia oraz uwzględnienie odpowiednich zapisów w procedowanym z ZPK projekcie PUZP, w rozdziale o ulgach przejazdowych.

Czytaj więcej...

http://www.etf-europe.org/files/images/47088.jpg18671718 737769053069154 371545948513620148 o

Przewodniczący Henryk Grymel, wraz z pozostałymi przedstawicielami krajowych sekcji branżowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ "Solidarność" uczestniczy w Kongresie ETF. Delegaci mają podjąć decyzje ws. programu działań ETF dla kolejnych władz oraz podtrzymać szczegółową debatę na temat najważniejszych zagadnień związanych ze zobowiązaniem ETF, aby stać zawsze po stronie swoich członków. Potrzeba analizy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest ujęta w haśle, pod którym odbywa się Kongres "Uczciwy transport dla Europy - Sprawiedliwość Społeczna, Solidarność, Jedność” i wymaga dalszego wspólnego działania.

24 maja nastąpiło oficjalne otwarcie obrad Kongresu przez Eduardo Chagasa, przewodniczących hiszpańskich związków zawodowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Transportu Hiszpanii oraz miasta Barcelona. Na sali obecni byli również komisarz Parlamentu Europejskiego V. Bulc oraz Minister Transportu Malty.

W dniu 20 kwietnia w tragicznych okolicznościach zginął pod kołami pociągu w stacji Warszawa Wschodnia kol. Józef Walica wracający ze spotkania Krajowej Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów PKP NSZZ „Solidarność” działającej przy Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Zawsze zaangażowany w sprawy związku, zawsze chętnie biorący udział w spotkaniach, pikietach, manifestacjach. Nieodżałowana strata.

Walica Józef page0001

Wielkanoc 2017

Z. Rżanek

16.11.07 ksk u ministra fot. m.m. 6

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zachęca do przeczytania rozmowy z przewodniczącym Henrykiem Grymelem, która ukazała się na łamach "Wolnej Drogi" w cyklu artykułów pt. "Dobra zmiana?".

Przypominamy, że celem wspomnianego cyklu artykułów jest prezentacja zmian w poszczególnych spółkach kolejowych, jakie zaszły po ostatnich wyborach parlamentarnych z perspektywy widzianej przez członków NSZZ „Solidarność”.

Więcej: http://wolnadroga.pl/index.php?n=320702

Plakat Droga Krzyowa 2017Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy ulicami warszawskiego Żoliborza od grobu Bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ "Solidarność" zaplanowanej na dzień 07 kwietnia 2017 r.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 17:00, planowane zakończenie ok. godz. 20:00.

Rejestracja pocztów sztandarowych i delegacji o godz. 16.00.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" pod numerem tel. 22/473-32-09.

Do pobrania:

Plakat_Droga Krzyżowa_07.04.2017
70 lecie urodzin ks. Jerzego

Dzień kobiet 2017

H. GrymelPrzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność", Henryk Grymel oraz sekretarz Rady, Stanisław Kokot spotkali się w dniu dzisiejszym (23.02.2017) z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Bittelem.

Tematem spotkania było omówienie konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Straży Ochrony Kolei poprzez uchwalenie projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei, który nie tworzyłby nowej formacji, lecz porządkował stan prawny istniejącej już formacji, wykorzystując jej wieloletnie doświadczenia zgromadzone w służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.