^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Lubelski Lipiec pop

Posiedzenie Rady Nadzorczej PKP S.A., które odbyło się w dniu  20 czerwca 2017 r. było ostatnim w zakończonej właśnie trzyletniej kadencji rady. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo określenie długości kadencji stanowi Statut spółki. Walne Zgromadzenie PKP S.A. wybierze skład rady na następną kadencję, lecz zabraknie w niej przedstawicieli pracowników. Przypomnę, że byli nimi dotychczas: Marian Kogut (Federacja ZZK), Leszek Miętek (ZZM) i Henryk Sikora (NSZZ „ Solidarność"). Uchwalona przez Sejm w grudniu 2016 r. Ustawa o Zarządzaniu mieniem państwowym określa warunki jakie musi spełniać członek rady w spółkach Skarbu Państwa, mi. in. nie może nim być pracownik spółek zależnych od PKP S.A. (np. z PKP Cargo S.A., PKP PLK S.A.). Być może dotychczasowy skład Rady Nadzorczej PKP S.A. był ostatnim w którym pracownicy mieli swoich przedstawicieli (trzy miejsca), a dzięki nim rzetelną informację o sytuacji w spółkach, możliwość wnoszenia spraw, interwencji, wypowiadania się w sprawach pracowniczych i prezentacji poglądów załogi itp.

Czytaj więcej...

W związku z trwającymi, na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP S.A., pracami nad opracowaniem koncepcji wspólnego biletu dla pasażerów, który obowiązywałby u różnych przewoźników kolejowych (pasażer kupuje jeden bilet na całą trasę przejazdu obsługiwaną przez różnych przewoźników, którzy rozliczają się następnie między sobą) Rada KSK na ostatnim posiedzeniu podjęła stanowisko postulujące, aby te same zasady dotyczyły biletów okresowych dla osób korzystających z ulgowych usług transportowych, tj. pracowników spółek kolejowych, emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych na podstawie obowiązującego porozumienia o ulgach przejazdowych. Dlatego też ważnym jest dopisanie tej kwestii do już obowiązującego porozumienia oraz uwzględnienie odpowiednich zapisów w procedowanym z ZPK projekcie PUZP, w rozdziale o ulgach przejazdowych.

Czytaj więcej...

http://www.etf-europe.org/files/images/47088.jpg18671718 737769053069154 371545948513620148 o

Przewodniczący Henryk Grymel, wraz z pozostałymi przedstawicielami krajowych sekcji branżowych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców NSZZ "Solidarność" uczestniczy w Kongresie ETF. Delegaci mają podjąć decyzje ws. programu działań ETF dla kolejnych władz oraz podtrzymać szczegółową debatę na temat najważniejszych zagadnień związanych ze zobowiązaniem ETF, aby stać zawsze po stronie swoich członków. Potrzeba analizy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej jest ujęta w haśle, pod którym odbywa się Kongres "Uczciwy transport dla Europy - Sprawiedliwość Społeczna, Solidarność, Jedność” i wymaga dalszego wspólnego działania.

24 maja nastąpiło oficjalne otwarcie obrad Kongresu przez Eduardo Chagasa, przewodniczących hiszpańskich związków zawodowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Transportu Hiszpanii oraz miasta Barcelona. Na sali obecni byli również komisarz Parlamentu Europejskiego V. Bulc oraz Minister Transportu Malty.

W dniu 20 kwietnia w tragicznych okolicznościach zginął pod kołami pociągu w stacji Warszawa Wschodnia kol. Józef Walica wracający ze spotkania Krajowej Komisji Koordynacyjnej Emerytów i Rencistów PKP NSZZ „Solidarność” działającej przy Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Zawsze zaangażowany w sprawy związku, zawsze chętnie biorący udział w spotkaniach, pikietach, manifestacjach. Nieodżałowana strata.

Walica Józef page0001

Wielkanoc 2017

Z. Rżanek

16.11.07 ksk u ministra fot. m.m. 6

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zachęca do przeczytania rozmowy z przewodniczącym Henrykiem Grymelem, która ukazała się na łamach "Wolnej Drogi" w cyklu artykułów pt. "Dobra zmiana?".

Przypominamy, że celem wspomnianego cyklu artykułów jest prezentacja zmian w poszczególnych spółkach kolejowych, jakie zaszły po ostatnich wyborach parlamentarnych z perspektywy widzianej przez członków NSZZ „Solidarność”.

Więcej: http://wolnadroga.pl/index.php?n=320702

Plakat Droga Krzyowa 2017Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy ulicami warszawskiego Żoliborza od grobu Bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ "Solidarność" zaplanowanej na dzień 07 kwietnia 2017 r.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 17:00, planowane zakończenie ok. godz. 20:00.

Rejestracja pocztów sztandarowych i delegacji o godz. 16.00.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z biurem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" pod numerem tel. 22/473-32-09.

Do pobrania:

Plakat_Droga Krzyżowa_07.04.2017
70 lecie urodzin ks. Jerzego

Dzień kobiet 2017

H. GrymelPrzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność", Henryk Grymel oraz sekretarz Rady, Stanisław Kokot spotkali się w dniu dzisiejszym (23.02.2017) z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Bittelem.

Tematem spotkania było omówienie konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Straży Ochrony Kolei poprzez uchwalenie projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei, który nie tworzyłby nowej formacji, lecz porządkował stan prawny istniejącej już formacji, wykorzystując jej wieloletnie doświadczenia zgromadzone w służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

DSC02325

 

16 lutego br. o godz. 9.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie podzespołu do spraw pasażerskich w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentowali Tomasz Beczerski oraz Jakub Kapturzak. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" udział wziął Wiesław Natanek, który przedstawił tematy uwzględniające postulaty i wystąpienia KSK.

Czytaj więcej...

Szczekociny

 

IX Walny Zjazd Delegatow Solidarnosc I Sesja 46 Black Ribbon.svg

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2017 r. w wieku 49 lat
zmarł nasz Kolega Bogdan Pietrusiński
- przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność"
przy Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie,
członek Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność".

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 22.02.2017 r. (środa) o godz. 14.00
w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Chodowie

Wyjazd uczestników pogrzebu autokarem o godz. 12.00
sprzed siedziby Regionalnej Sekcji Kolejarzy
przy Regionie Małopolskim NSZZ "Solidarność"
31-154 Kraków, Plac Matejki 12

 

16.09.27 spala wzd ksk fot. m.m. 29W dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa odbyło się pierwsze spotkanie podzespołu ds. majątkowych.

Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" uczestniczyła Barbara Miszczuk.

Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Buczyński – Dyrektor w Departamencie Kolejnictwa przedstawił między innymi zagadnienia, którymi będzie zajmował się podzespół. W trakcie spotkania przedstawiciel  KSK przedstawił postulaty wnoszone przez Solidarność , a dotyczące m.in.:

Czytaj więcej...

16.09.27 spala wzd ksk fot. m.m. 34
15.02.2017 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa odbyło się spotkanie podzespołu ds. bezpieczeństwa.

Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w spotkaniu udział wziął Stanisław Kokot.

Ustalono, że w pierwszej kolejności podzespół zajmie się czasem pracy maszynistów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku marca, na którym mają być przedstawione propozycje zmian w tym obszarze ze strony ministerstwa.

16665293 684095521769841 8318248406981630500 o

15.02.2017 w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność". Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie priorytetów dla podzespołów roboczych powołanych przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przekazała do biura podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzeja Bittela tematy uwzględniające nasze postulaty do prac dla podzespołów roboczych tj.:

Czytaj więcej...

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa
Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm

 

 
Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która wczoraj obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.

Czytaj więcej...

Bez tytułuW przyszły wtorek (10 stycznia) o godz. 13.00. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego, b. działacza Solidarności, posła, wicepremiera i ministra pracy, prezesa Wspólnoty Polskiej.


– Pogrzeb będzie miał charakter państwowy – zapowiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.


O godz. 13.00. rozpocznie się pożegnanie modlitewne, później o godz. 14.00. odprawiona zostanie msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.