^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

16.09.27 spala wzd ksk fot. m.m. 29W dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa odbyło się pierwsze spotkanie podzespołu ds. majątkowych.

Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" uczestniczyła Barbara Miszczuk.

Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Buczyński – Dyrektor w Departamencie Kolejnictwa przedstawił między innymi zagadnienia, którymi będzie zajmował się podzespół. W trakcie spotkania przedstawiciel  KSK przedstawił postulaty wnoszone przez Solidarność , a dotyczące m.in.:

Czytaj więcej...

16.09.27 spala wzd ksk fot. m.m. 34
15.02.2017 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach prac Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa odbyło się spotkanie podzespołu ds. bezpieczeństwa.

Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w spotkaniu udział wziął Stanisław Kokot.

Ustalono, że w pierwszej kolejności podzespół zajmie się czasem pracy maszynistów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku marca, na którym mają być przedstawione propozycje zmian w tym obszarze ze strony ministerstwa.

16665293 684095521769841 8318248406981630500 o

15.02.2017 w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność". Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie priorytetów dla podzespołów roboczych powołanych przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przekazała do biura podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzeja Bittela tematy uwzględniające nasze postulaty do prac dla podzespołów roboczych tj.:

Czytaj więcej...

23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Posiedzeniu Zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel. Celem Zespołu jest prowadzenie dialogu społecznego i godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

 posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa
Fot.  Wiceminister Andrzej Bittel podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa

Na spotkaniu omówiono zmiany Regulaminu Zespołu oraz sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei i harmonogramów działania podzespołów roboczych, powołanych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa 1 czerwca 2016 r.

Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok MIB, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797535-p_1.htm

 

 
Możliwość porozumienia się głównych sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie powstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót do normalności – zdecydowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która wczoraj obradowała w Gdańsku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu.

Czytaj więcej...

Bez tytułuW przyszły wtorek (10 stycznia) o godz. 13.00. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Longina Komołowskiego, b. działacza Solidarności, posła, wicepremiera i ministra pracy, prezesa Wspólnoty Polskiej.


– Pogrzeb będzie miał charakter państwowy – zapowiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek.


O godz. 13.00. rozpocznie się pożegnanie modlitewne, później o godz. 14.00. odprawiona zostanie msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza.

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.