^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ SKK

W związku z Uchwałą nr 53/2013 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z dnia 25 września 2013 r.  ws. procedury obliczania liczby członków w okręgach wyborczych, Komisja Wyborcza Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” informuje o ilości delegatów w poszczególnych okręgach wyborczych -  wykaz okręgów.

Organizacje międzyzakładowe i zakładowe niebędące naturalnymi okręgami wyborczymi (minimum 150 członków związku) zgodnie z uchwałą o kluczu wyborczym mogą zawierać porozumienia o połączeniu się i utworzeniu okręgu wyborczego.

UCHWAŁA Nr 58/2014 Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
ws. ustalenia miejsca i terminu WZD SKK NSZZ „S”

 

 

KALENDARZ WYBORCZY

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.