Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZSekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność jest sekcją branżową zrzeszoną w Sekretariacie Transportowców NSZZ Solidarność

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP
oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym
 

 
 


Sekcję Krajową Kolejarzy tworzą:

  • Międzyregionalne i Regionalne Sekcje Kolejarzy
     

  • Międzyzakładowe i Zakładowe Organizacje Związkowe z Regionów, w których nie działają Regionalne Sekcje Kolejarzy, a które nie są objęte działaniem Międzyregionalnej Sekcji Kolejarzy.


 

W strukturach Sekcji Krajowej Kolejarzy działają Sekcje Zawodowe

 

 

 


Władzami Sekcji Krajowej Kolejarzy są:

 

 

 

 


Delegaci na Kongres Sekretariatu Transportowców

 


 


Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ Solidarność
Warszawa ul. Targowa 74
Tel. (022)6198985; 4733209
Fax. 6198985, 4733841
Tel.kol. 4733209, 4732505
e-mail
sekcja@pro.onet.pl